AAI Methodiek

Onze werking is gebaseerd op de AAI methodiek. Deze methodiek is wetenschappelijk onderbouwd.

AAI staat voor Animal Assisted Interventions.

 

AAA staat voor Animal Assistend Activities. 

Activiteiten in combinatie met onze zorgboerderijdieren.
Op deze manier zetten we de zorggast aan tot interactie en ontspanning.

 

AAT staat voor Animal Assistend Therapy.

De zorgboerderijdieren worden gebruikt bij doelgerichte therapie.
De ergotherapeut, kinesitherapeut, psycholoog, … van de begeleidende voorziening stelt zelf de te bereiken doelstellingen op.
De doelstellingen worden dan nagestreefd tijdens het bezoek.

 

AAE staat voor Animal Assistend Education.

Ook hierbij hebben leerkracht, pedagoog, logopedist, … hun te bereiken doelstellingen voor ogen.
We streven er samen naar om deze doelstellingen te bereiken.